ul. Lwowska 64 pok. 101, 35-301 Rzeszów
Image

ZWIĘKSZENIE WYDOLNOŚCI SIŁOWEJ

Image

ZAPOBIEGANIE STOPIE CUKRZYCOWEJ

Image

HAMOWANIE PROCESÓW STARZENIA SIĘ

Image

WSPOMAGANIE LECZENIA AUTYZMU

Image

OCHRONA PRZED BORELIOZĄ

Image

USUWANIE PROBLEMÓW SKÓRNYCH

Image

PRODUKCJA KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Image

REDUKCJA INTENSYWNYCH MIGREN

Image

WZMACNIANIE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Image

REKONWALESCENCJA PO ZABIEGACH

Image

REDUKCJA BÓLÓW PLECÓW

Image

REGENERACJA PO KONTUZJACH

Image

LEGALNY DOPING W SPORCIE

Tlenoterapia hiperbaryczna legalnym oraz bezpiecznym sposobem dopingu w sporcie. Takie oświadczenie w 2006 roku wydała Światowa Komisja Antydopingowa. Od tego czasu najbardziej znani sportowcy korzystają ze swoich przenośnych komór hiperbarycznych.
Tlen hiperbaryczny podnosi wydajność i wydolność organizmu. Nasycony tlenem organizm staje się bardziej wydajny i gotowy do zwiększonego wysiłku fizycznego. Poprawa kondycji fizycznej to jedna z licznych dobrodziejstw tlenoterapii, dodatkowo:
  • znacząco skraca czas reperacji organizmu po dużym wysiłku fizycznym,
  • zmniejsza poziom odwodnienia organizmu,
  • przyspiesza metabolizm,
  • zwiększa ilość molekuł ATP – popularnie zwanych paliwem mięśniowym
  • hamuje nadprodukcję kwasu mlekowego, odpowiadającego za zakwaszenie mięśni.
Image

Wsparcie przy leczeniu autyzmu!

Dotleniony mózg regeneruje obszary niedotlenione, a komórki macierzyste dodatkowo odżywiają i pozwalają na odbudowę uszkodzonych obszarów. Tlenoterapia może w znacznym stopniu ułatwić codzienne zmaganie się autyków ze światem zewnętrznym. Liczne badana wskazały, że systematyczne stosowanie terapii tlenowej wpływa na: poprawę koncentracji i skupiania uwagi, zwiększenie samokontroli, lepsze radzenie sobie z zadaniami, zwiększenie odporności, dotlenieniu rejonów dotkniętych hemoperfuzją. Nowe komórki macierzyste, których produkcja zwielokrotnia się podczas wizyt w komorze hiperbarycznej, w połączeniu z dotlenieniem mózgu i układu nerwowego pozwalają osiągać lepsze oraz szybsze efekty rehabilitacji osób autystycznych.
Komory hiperbaryczne marki medicalOx nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.