ul. Lwowska 64 pok. 101, 35-301 Rzeszów

Umów wizytę

Zachęcamy do kontaktu

 

Adres:

MedOxygen - Gabinet Tlenoterapii Rzeszów
35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 64 pok. 101
telefon 882633135
Image
Komory hiperbaryczne marki medicalOx nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.