ul. Lwowska 64 pok. 101, 35-301 Rzeszów

Tlenoterapia hiperbaryczna, pomoc przy problemach kardiologicznych

Coraz więcej Polaków zmaga z się z chorobami serca, które możemy zaliczyć choroby cywilizacyjne. Niewydolność serca przyczynia się do zgonu aż 22% Polaków, a miażdżyca rocznie zabija 30 tys. ludzi w samej Polsce. Liczby te pokazują nam ogromną skalę problemu jakim są te schorzenia. Z autopsji wiemy, że lepiej zapobiegać niż się leczyć. Dlatego warto zadbać o swój organizm w każdym aspekcie, a jeżeli istnieje jeden zabieg, który może być odpowiedzią na większość twoich dolegliwości to jeszcze lepiej! Takim właśnie zabiegiem jest tlenoterapia.

Układ krążenia to między innymi tętnice, żyły, ale przede wszystkim serce. To ono pompuje krew do naczyń krwionośnych, umożliwiając im rozprowadzenie tlenu i składników odżywczych do każdej komórki naszego ciała.

Choroby wynikające z niedotlenienia 

W życiu każdego człowieka najważniejszym pierwiastkiem jest tlen. Dostarczenie organizmowi znacznie większej porcji tlenu ma szereg zalet dla serca. Kiedy poziom wysycenia tkanek tlenem jest zbyt niski, dochodzi do tzw. hipoksji. Narządy nie pracują prawidłowo, a wkrótce dochodzi do ich obumierania. Czym dłuższy jest ten proces, tym poważniejsze są konsekwencje. Niedotlenienie prowadzi także do niedokrwienia mięśnia sercowego, co jest bezpośrednią przyczyną zawału oraz martwicy mięśnia sercowego. Na szczęście ów proces można zahamować, a nawet cofnąć dzięki tlenoterapii hiperbarycznej. Wyższe stężenie tego pierwiastka ogranicza szkodliwą działalność wolnych rodników i zmniejsza obszary objęte martwicą po chorobie wieńcowej czy zawale serca. Terapia w komorze hiperbarycznych redukuje ryzyko wystąpienia powikłań w obszarze układu sercowo-naczyniowego, ale też zmniejsza poziom śmiertelności. Pacjent zauważy u siebie poprawę rytmu serca i ograniczenie bólu. Notuje się też wzrost pojemności minutowej serca, a w przypadku choroby niedokrwiennej serca – wzrost tolerancji organizmu na aktywność fizyczną. 

Tlenoterapia hiperbaryczna sprawdza się w leczeniu osób z wadami serca, zarówno wrodzonymi, jak i nabytymi. Poprawia stan zdrowia pacjentów po wszczepieniu sztucznej zastawki i wymianie zastawek serca. Zmniejsza problemy neurologiczne u osób, u których w trakcie operacji na sercu wystąpił naczyniowy zator powietrzny. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Israel Naval Medical Institute. Im szybciej chory zostanie umieszczony w komorze, tym większe ma szanse na odzyskanie sprawności neurologicznej. Podobnie w przypadku pacjentów, którzy w wyniku bądź w trakcie operacji doznali udaru mózgu (zatorowości mózgowej).

Powikłaniem po zabiegach kardiochirurgicznych jest m.in. trudno gojące się rany. W Polish Hyperbaric Research opublikowano opis leczenia zakażenia antybiotykoterapią oraz HBOT. Terapię zastosowano u pacjentki z upośledzonym procesem gojenia ran pooperacyjnych. Kobieta była operowana dwa razy z powodu tętniaków dużych tętnic. Po 20 sesjach w komorze hiperbarycznej przetoka została całkowicie zamknięta, a rana się zagoiła. Opis przypadku dowodzi, że HBOT przynosi korzyści, ponieważ skraca rehabilitację i ogranicza użycie drogich leków.

Rola tlenoterapii :

Tlen podawany w komorze hiperbarycznej zwiększa tolerancję wysiłku, poprawia krążenie, stan neuropsychiczny, łagodzi nadciśnienie oraz objawy niewydolności. Ogromną poprawę można również zauważyć wśród pacjentów z pozawałowym uszkodzeniem serca. U nich z kolei zaobserwowano zmniejszenie częstotliwości, a nawet ustąpienie napadów bólu. Terapia tlenowa znacznie obniża ryzyko wystąpienia powikłań sercowych, ogranicza postępowanie martwicy, poprawia funkcjonowanie serca, a nawet skutkuje ustąpieniem arytmii

Komory hiperbaryczne marki medicalOx nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.