ul. Lwowska 64 pok. 101, 35-301 Rzeszów

Nagła głuchota, szumy uszne i urazy akustyczne - ratunek? Tlenoterapia hiperbaryczna!

Nagła głuchota jest częściową lub całkowitą niezdolnością odbierania bodźców akustycznych, która następuje na skutek urazu, zakażenia, uszkodzeń o podłożu wirusowym, zaburzeń na tle naczyniowym lub autoimmunologicznym. Komórki czuciowe ucha wewnętrznego nie mają pełnego bezpośredniego zaopatrzenia w tlen drogą naczyniową, dlatego też tlenoterapia hiperbaryczna jest jedyną znaną metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. 

Objawami nagłej głuchoty jest : 

– uczucie zatkania uszu
– szum w uszach
– pogorszenie słuchu

Jak tlenoterapia pomaga w zwalczaniu chorób uszu?

Tlenowa terapia hiperbaryczna HBOT zwiększa ciśnienie tlenu w uchu wewnętrznym. Podczas i po urazie akustycznym oraz w ostrej utracie słuchu występuje głęboki spadek natlenienia ślimaka. Podczas ekspozycji na tlen hiperbaryczny w trakcie zabiegu w komorze hiperbarycznej natlenienie w ślimaku wzrasta do 460% i w godzinę po zakończeniu terapii nadal wynosi 60% powyżej normy. Wraz ze wzrostem ciśnienia tlenu w ślimaku można wpłynąć na komórki czuciowe ucha wewnętrznego. Komórki te nie mają bezpośredniego zaopatrzenia w naczynia i zależą całkowicie od tlenu dostarczanego w procesie dyfuzji. Wzrost ciśnienia tlenu może zrekompensować niedobór tlenu spowodowany urazem i powoduje mechanizmy biologiczne, które biorą udział w odzyskiwaniu właściwych funkcji ucha. 

Do Leczenia tlenoterapią hiperbaryczną kwalifikują się następujące choroby narządu słuchu:
• szumy uszne wywołane urazem akustycznym, urazem czaszki, nagłą utrata słuchu, chorobą Meniere’a,
• utrata słuchu związana z chorobą Meniere’a, uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym, urazem czaszki, infekcją,
• głuchota związana z nagłą utratą słuchu, chorobą Meniere’a, powikłaniami pooperacyjnymi, uszkodzeniem ślimaka, uszną postacią półpaśca, urazem ciśnieniowym, uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym,
• zawroty głowy związane z ostrą utratą czynności obwodowej części błędnika, podrażnieniem i uszkodzeniem ślimaka, chorobą Meniere’a, nagłą utratą słuchu.

Badania naukowe :

Przegląd badań klinicznych w Niemczech. Ocena 7766 Pacjentów w trakcie badań klinicznych wykazała u około 30% Pacjentów całkowite ustąpienie szumów usznych. Zmniejszenie intensywności szumu w uszach o 50% nastąpiło u około 70% przypadków leczonych w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia objawów. U Pacjentów, w przypadku których szum w uszach trwał ponad 3 miesiące wykazano 50% poprawę intensywności (zmniejszenie szumu) u 30% pacjentów. Po 12 miesiącach przewlekłego szumu w uszach nie zaobserwowano poprawy. Dlatego tak istotnym jest pilne zgłoszenie się na zabiegi w komorze hiperbarycznej.

Według opinii specjalistów wczesne rozpoczęcie leczenia tlenem hiperbarycznym istotnie poprawia rokowanie pacjenta. Wielokrotnie powoduje nawet całkowite ustąpienie zaburzeń słuchu. Najczęściej już seria 10 zabiegów może być wystarczająca.

Komory hiperbaryczne marki medicalOx nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.