ul. Lwowska 64 pok. 101, 35-301 Rzeszów

Komora hiperbaryczna, a leczenie oparzeń skóry

Zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu oparzeń, oraz trudno gorących się ran spopularyzowali w 1965 r. japońscy naukowcy, M. Ikeda oraz J.A Wada, którzy podczas leczenia zatrutych tlenkiem węgla górników zaobserwowali przyspieszenie gojenia się oparzeń II i III stopnia!  Od tamtej pory przeprowadzono wiele badań naukowych, które udowadniają korzystny wpływ tlenu na oparzenia. 

W momencie oparzenia tkanek miękkich następuje gwałtowny spadek ukrwienia, oraz pojawiają się obrzęki, które mogą sięgać aż do mięśni i głębszych warstw skóry. Efektem oparzeń jest zniszczona skóra, w zależności od stopnia uszkodzenia może dojść do upośledzenia zdolności mięśniowo-szkieletowych. Uszkodzenia wywołane oparzeniem mogą zatem obejmować znacznie większy obszar, niż może się wydawać. 

Dla tlenu transportowanego wraz z krwią opuchlizna jest blokadą. Rozwiązaniem i jednocześnie ratunkiem w takiej sytuacji jest sesja w komorze hiperbarycznej. U pacjentów leczonych metodą tlenoterapii hiperbarycznej brzęki ulegają redukcji. Poprawia się ukrwienie skóry i pozostałych tkanek dotkniętych oparzeniem. Dotlenienie uszkodzonej tkanki znacząco ogranicza utratę płynów, która jest wynikiem uszkodzenia naczyń. 

Pozytywne efekty w leczeniu oparzeń :

  • zmniejszenie powstawania obrzęków, oraz redukcja już powstałych
  • stymulacja tworzenia nowych naczyń krwionośnych
  • zwiększenie liczby aktywnych pęcherzyków regeneracyjnych
  • zwiększenie regeneracji nabłonka
  • poprawa funkcji krążenia zmniejszająca ryzyko powstania infekcji
  • niwelowanie bólu ran po oparzeniach

Badania :

  1. W 2018 roku opublikowano rezultaty badań przeprowadzonych w szpitalach wojskowych w Tajwanie. Głównych przedmiotem zainteresowania naukowców było odczuwanie bólu u osób z ranami po oparzeniach. Uczestnikami w szpitalu w Kaohsiung było 35 pacjentów, leczonych w latach 2012-2015. Pierwsza grupa była poddawana zabiegom tlenoterapii hiperbarycznej, zaś druga nie. Badania wykazały, że tlenoterapia przynosi znaczącą poprawę samopoczucia, a także zmniejszyła dolegliwości bólowe, co poprawia jakość życia. Od tamtej pory Tajwańska placówka zawsze stosuje zabiegi jako uzupełnienie leczenia chorych z oparzeniami.
  2. Skuteczność tlenoterapii pokazuje również amerykański raport opublikowanych w 2019r. Dotyczył on stosowania HBOT u osób z oparzeniami III stopnia. Kładł nacisk na zagrożenia, jakie nosi ze sobą infekcja oraz podkreślał kluczowe znaczenie wczesnego leczenia. Raport wykazał, że wdrożenie zabiegów tlenoterapii w pierwszych dobach od powstania rany skutkuje m.in zmniejszeniem obrzęku, oraz ryzyka wystąpienia szoku oparzeniowego. Dzięki temu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji wokół rany. Naskórkowanie przebiega szybciej i sprawniej, ponadto zwiększa się przyjęcie przeszczepów skóry. 

 

Komory hiperbaryczne marki medicalOx nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.